Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Umbono KaNkulunkulu Ngokuphila (Ingxenye 1)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 13 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kungani kufanele sisihloniphe isipho sokuphila? Singayibonisa kanjani leyo nhlonipho ngokuphila kwethu nokwabanye?