Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Ubhapathizo Nobuhlobo Bakho NoNkulunkulu (Ingxenye 1)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 18 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kungani kufanele amaKristu abhapathizwe? Kufanele sibe yini isizathu sokuba umKristu afune ukubhapathizwa? Cabanga ngalokho okushiwo iBhayibheli.

Okunye Okufana Nalokhu

Hlala Othandweni LukaNkulunkulu (Ingxenye 1)

Ungazigcina kanjani useduze noJehova? Le nsiza-kufunda ingakusiza uhlole izinkolelo zakho, ukwazi nokuchazela abanye.

Melela Inkolo Yeqiniso (Ingxenye 2)

Ungabachazela kanjani abanye ngezinkolelo zakho ngaphandle kokubacasula futhi ubonise inhlonipho ngezinto abazikholelwayo?

Melela Inkolo Yeqiniso (Ingxenye 1)

UNkulunkulu uyakwamukela yini ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa, amaholidi nokusetshenziswa kwezithombe lapho simkhonza? Lithini iBhayibheli?