Sisekelwe esahlukweni 9 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Cabanga ngezizathu ezisenza siqiniseke ngokuthi lezi ‘izinsuku zokugcina’ ngempela.