Cabanga ngokuthi isimo sezwe samanje sihluke kanjani enjongweni kaNkulunkulu. Printa i-PDF bese uphendula imibuzo.