Funda ukuthi kungani iBhayibheli liyisipho esiyingqayizivele esivela kuNkulunkulu. Ziprintele le PDF bese uphendula imibuzo.