Dlulela kokuphakathi

IZIFUNDO EZIKUMAVIDIYO

Amavidiyo EBhayibheli​—Izimfundiso Ezibalulekile

Lezi zifundo ezimfushane ezikumavidiyo ziphendula imibuzo ebalulekile ngeBhayibheli futhi zihambisana nezifundo ezisencwajaneni ethi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

 

Ingabe Amazulu Nomhlaba Kwadalwa?

Lokho iBhayibheli elikushoyo ngendalo kuvame ukungaqondwa noma kubhekwe njengenganekwane. Ingabe lokho okushiwo iBhayibheli singakwethemba?

Ingabe UNkulunkulu Unalo Igama?

UNkulunkulu uneziqu eziningi, njengezithi Mninimandla onke, Mdali nesithi Nkosi. Kodwa igama likaNkulunkulu livela izikhathi ezingaphezu kuka-7 000 eBhayibhelini.

Ngubani Umlobi WeBhayibheli?

Uma labhalwa ngabantu, kuyafaneleka yini ukuba libizwe ngokuthi iZwi likaNkulunkulu? Imcabango kabani esebhayibhelini?

Singaqiniseka Kanjani Ukuthi IBhayibheli Liyiqiniso?

Uma iBhayibheli lalotshwa uNkulunkulu, kufanele lihluke kuzo zonke izincwadi ezake zabhalwa.

Kungani UNkulunkulu Adala Umhlaba?

Umhlaba wethu ugcwele izinto ezinhle. Uwubeke waqhela ngokwanele elangeni, utsheke kahle futhi urawunda ngesivinini esikahle. Kungani uNkulunkulu eye wazikhandla kangaka ukuze adale lo mhlaba omuhle kanje?

Siyini Isimo Sabantu Abafile?

IBhayibheli lithembisa ukuthi kuzoba nesikhathi lapho abantu abaningi abafa bezovuswa njengoba nje kwenzeka nakuLazaru.

Ingabe UJesu Kristu UnguNkulunkulu?

Ingabe uJesu Kristu uyafana noNkulunkulu uMninimandla Onke? Noma ingabe bangabantu abangafani abahlukile?

Kungani UJesu Afa?

Kungenzeka uke wezwa kuthiwa wafela izono zethu. Kodwa ingabe umnikelo owodwa ungazizuzisa ngempela izigidigidi zabantu?

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Phakathi nenkonzo yakhe, uJesu wafundisa kakhulu ngoMbuso kaNkulunkulu kunanoma yini enye. Sekungamashumi eminyaka abalandeli bakhe bethandazela ukuba lowo Mbuso ufike.

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Abaningi bayazibuza ukuthi kungani umhlaba ugcwele inzondo nokuhlupheka kangaka. IBhayibheli linikeza impendulo eyanelisayo neduduzayo.