Ir al contenido

Jwan kub na jwan nchelasna wiʼ goʼ

Blakeʼ goʼ rebist La Atalaya na ¡Despertad! na tibned yeʼs o blab goi lo re. Nche tak gon goʼ o wiʼ goʼ libr na bideo, na nchaxtei, nzoi broo dis ta nimen na bideos par xaʼ nkueʼ.

Kwaʼn go’ thi diʼs lo list re na bli go’ klik lo «Kwanʼ» par wi’ go’ jwan nzo dis ya’a.

 

BWI MOD RE

Nzo lud yeʼs nzo nchei, na naktei iguaa xanak yeʼs nzo tan nzoʼ goʼ.