Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

 PAART 9

¿Buc gac lo guidzyliee to lgaar mós lá?

¿Buc gac lo guidzyliee to lgaar mós lá?

Gyré ni nahqsy ni gadeedy meñy ni naʼ rdêü dîdz Xgobieern Dios ba gadziñy gahxu (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Bastsee diâ, Xdîdz Dios günîü lguiaa xtahl ni nahqsy ni rwieʼ noo ni naʼ. Psunieeru dîdz, xîñy yahc meñy nehx gzobdîdz xtǎd no ndáhl meñy ntsunee sa bynech no meñy nzibylaadzy meedy no meñy ni solsy tsuu laadzy gap xguuxt.

Segahc byziéñu tsuu xurôb yahc, igaʼdy zaʼ meñy, tsuu guilrlahn no xtahl guilguihdz. Léhpu ni ga yahc ni naʼ.

Jesús günî: «Guieñy meñy yahc gydió lo guidzyliee lguiaa ni xtsiâwy cǒby Xgobieern Dios» (Mateo 24:14).

Xgobieern Dios guisluhx gyré ni naadz (2 Pedro 3:13)

 Jehová nguély gahc gyniʼdyme gyré meñy di rquihñy.

Bindzǎb no xdemoony yahc sniʼdy Dios lêyame.

Meñy yahc ni gzobdîdz Dios guiaʼn yame lo guidzyliee ru guintsii saʼ meñy no nehx sdely meñy no ndruhty nehx sdzie. Nehx guisquiê saʼ yame.