Byej ga zu bi de nhuan

Byej ga zu bi de yoble den nzan

Testig’o che Jeoba

Dillexhon

¿Nhak shlhuedeto Biblia bene?

¿Nhak shlhuedeto Biblia bene?

Nhak chhun testigʼo che Jeoba kate shlhuede Biblia bene.

 

BZEDECH

NHUXDE NHETO

Bnab yezelhuede lhe Biblia

Bzed Biblia sin ka chixjo or nha ga chhaklhallo.