Accesibilidad ajuste

Biloyña diitz ni cayopylo

Goyee menú ni rarop lagary

Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

diitza

Tlaʼyen película ni tudy ló samblia de tzón govitz íz 2016

Tlaʼyen película ni tudy ló samblia de tzón govitz íz 2016

Bibiʼ ximod nac chop películas ni guibiʼno ló samblia de tzón govitz ni gap testigos xtuny Jehová íz 2016. Raruʼdo looy tzeelo nitisi dzú ni nainy looy. Diti saguiixlo ni tiplaʼ bidxiich.