Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

La Atalaya ni caa más nayadit racnéni buñ guisuidy ximbiox

La Atalaya ni caa más nayadit racnéni buñ guisuidy ximbiox

Gon ximod La Atalaya ni caa más nayadit racnéni tipnés buñ guisuidy xiin gandxiʼ Dios.