Accesibilidad ajuste

Biloyña diitz ni cayopylo

Goyee menú ni rarop lagary

Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

diitza

«Ndeʼ nac néz cú»

«Ndeʼ nac néz cú»

Bicadiag canción móz reʼ ló xhoon diitz ni raniʼ buñ.