Rabiguet

La Atalaya ni caa más nayadit radxinni dada lainy xcalnabany mbioxien (Dinamarca)

La Atalaya ni caa más nayadit radxinni dada lainy xcalnabany mbioxien (Dinamarca)

Toib family ni rabés Dinamarca raduidy guixquix por ni ma noʼ La Atalaya ni caa más nayadit.