Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

«Diti naana xi ñoni pal diti ñapa láani»

«Diti naana xi ñoni pal diti ñapa láani»

Bicadiag xí láani raniʼ toib buñ ni diti ranaa mod la Biblia ló diitz braille nigolú racné láabu.