Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Mod ragaisy libros né guiich gudx Congo

Mod ragaisy libros né guiich gudx Congo

Bimbu tipnés Testigos ni ratuidy libros né guiich né gon xí guirá galnagan racalóyibu órni risanyibu láani nigolú sit.