Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Campaña ni cayac ló guidopynac Gudxlio

Campaña ni cayac ló guidopynac Gudxlio

Bibiʼ reʼ tidxó video ni laa Testigos xtuny Jehová: raniʼyibu diitz sacró ló guidopynac Gudxlio ni rabeʼ testigos xtuny Jehová.