Rabiguet

Testigos xtuny Jehová, ¿napyibu respet a stipnés religión la?

Testigos xtuny Jehová, ¿napyibu respet a stipnés religión la?

Lóodo ni nacdo testigos xtuny Jehová racanaldo litz reʼ ni sieed ló la Biblia: «Colgap respet a guiráxadit buñ» (1 Pedro 2:17, El libro del Pueblo de Dios). Scú láani, lóodo napdo respet a guirá buñ, ná nacyibu de stoib religión. Ná ló tipnés gudxrop noʼ xidal mil Testigos, diti ma bunydo xitcal par que buñ ni sanir lad partid o buñchiin guicaayibu ló stipnés religión. Láaca diti racalódo buñchiin par guiduidy ley ro guiniʼ que buñ gony ni nainy lóodo. Xalagary ngú, raduidydo guixquix layibu por ni napyibu respet lóodo né ronydo xtem par gonydo scúca né saʼdo (Mateo 7:12).