Rabiguet

¿Nap testigos xtuny Jehová toib lista de películas, canciones o libros ni diti non guibiʼ la?

¿Nap testigos xtuny Jehová toib lista de películas, canciones o libros ni diti non guibiʼ la?

Yaca. Xireligiondo diti raiby lóodo xí películas, xí canciones xí libros diti labúu guibiʼdo. ¿Xigony?

La Biblia rasetlaa que guirádo por tigaaga non gan xí láani ngú cós tzaay né xí láani ngú cós mal (Hebreos 5:14).

Ló la Biblia sieed litz ni racné lóodo coʼdo guicdo gonydo cós ni galán nac órni tzoʼ nakitdo. * Per diti nosi ló ndeʼ sino ló nitisi cós ni gonydo laʼga nabanydo, guirási ór raniiny lóodo gonydo ni sieed ló Efesios 5:10, ni ná: «Colgony por gonyto ni racacuent Señor».

Dios ma biduidy lagary que buñguieeu ni rasanir ló toib family gony mandarybu xfamilbu, por ngú layibu napyibu derech gaibybu xfamilbu xí cós diti non guibiʼ o gony (1 Corintios 11:3; Efesios 6:1-4). Per lainy congregación, ni toib buñ gac nadip xtiitz xí películas, xí canciones diti non guicadiag o guibiʼ stipnés (Gálatas 6:5).

^ Párrafo. 4 Por ejemplo, la Biblia rianladx que buñ gony galchiser, gony galyoxh né gony mal stipnés buñ; por ngú guirá ni rabeʼ loguiaʼ guirá cós yox reʼ Dios diti rabiʼ láani sacró (Deuteronomio 18:10-13; Efesios 5:3; Colosenses 3:8).