Rabiguet

Testigos xtuny Jehová ni nac buñgonaʼ, ¿láaca racnéyibu buñ gan ni ná la Biblia la?

Testigos xtuny Jehová ni nac buñgonaʼ, ¿láaca racnéyibu buñ gan ni ná la Biblia la?

Scú láani. Guiráca testigos xtuny Jehová rasuidydo buñ ni ná Xtiitz Dios né laddo noʼ xidalguixo buñgonaʼ. Né láaca la Biblia naʼ: «Buñgonaʼ ni raniʼ diitz sacró nacyibu xidalguixo» (Salmo 68:11, La Biblia de las Américas).

Buñgonaʼ ni nac Testigos rony mod buny tipnés buñgonaʼ ni rasetlaa la Biblia (Proverbios 31:10-31). Ná diti rasaniryibu lad herman, layibu rasuidyibu né gan ni ná Xtiitz Dios a stipnés buñ né rasuidytzayibu ximbioxyibu ni ná la Biblia (Proverbios 1:8). Né láaca xtiitzbu né mod galán ni ronybu racnéni a stipnés buñ (Tito 2:3-5).