Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

República Checa

Sědkové Jehovovi

PO Box 90

Bryksova 939/37

198 00 PRAGA 9

REPÚBLICA CHECA

+420 283-067111

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.