Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

Puerto Rico

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová de Puerto Rico

PO Box 3980

GUAYNABO PR 00970

+1 787-789-6000

+1 787-789-6633

+1 787-789-6644

+1 787-300-4202

+1 787-300-4203

PUERTO RICO

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.