Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

Portugal

Associação das Testemunhas de Jeová

Apartado 91

P-2766-955 ESTORIL

PORTUGAL

+351 214-690-600

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:30 a. m. a 5:30 p. m.