Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

México

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, A.R.

Apartado Postal 895

06002 MÉXICO, D.F.

+52 555-133-3000

+52 555-133-3099

+52 555-858-0100

+52 555-858-0199

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.