Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

Hungría

Magyarországi Jehova Tanúi

BUDAPEST

Pf 20

H-1631

HUNGRÍA

+36 1-401-1100

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.