Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

Hong Kong

Watch Tower Bible and Tract Society

4 Kent Road

KWUN TONG

KOWLOON, HONG KONG

+852 2337-1686

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.