Rabiguet

Biyopy lóodo

Nigolú rabaladxdo gacnédo buñ ni rioladx goʼol la Biblia o buñ ni nainy gan xí dxiin ronydo ló guidopy Gudxlio. Golú toibtica ni sieed lainy guet reʼ par guidzelo testigos xtuny Jehová gahxca ro rabéslo.

Eslovaquia

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

PO Box 2

830 04 BRATISLAVA 34

REPÚBLICA ESLOVACA

+421 2-49107611

Dzú né ór ni labúu guiniʼ buñ

Lonys a vierna

8:00 a. m. a 5:00 p. m.