Rabiguet

Betel né recorrido

Raruʼdo looy tzeelo ronoʼ Betel o lagary ro riaʼ libros né guiich. Gon pu lagary riaʼanni né xí ór labúu tzeelo.

«Abís xtol coronavirus (COVID-19)»: Ló xidal gudxrop, ma diti radxin buñ par guimbu Betel. Pal nainy ganlo más, goniné Betel ni raniiny looy guimbulo.

Taiwán

Watch Tower Bible and Tract Society

3-12, Shetze Village

HSINWU 32746

TAIWÁN

+886 3-477-7999

Recorrido

Lonys a vierna

8:00 a 11:00 a. m. né 1:00 a 4:00 p. m.

Raclani: toib ór

Ni raquiin ganno

Betel ni noʼ Taiwán ran ximod rac grabaciones de audio ló diitz chino mandarín né ranni ximod rac traducir libros né guiich ni rasuidy ni ná la Biblia ló diitz gop taiwanés.

Bilit toib follet par labúu ganlo más.