Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Proverbios

Ro rasaló Proverbios

Gon xí guirá rasuidy libro xtuny Proverbios, libro reʼ racné lóono gapno confianz ló xcalnan Jehová xalagary gapno confianz lóocano.