Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Judas

Ro rasaló Judas

Judas biquiin xidal ilustraciones par gocnébu cristiados nadudy cuent ximod nac mextra falz ni ná guiscú né guixin galrrasuidy ni noʼ lainy congregación cristiana.