Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Jeremías

Ro rasaló Jeremías

Bisuidy ni sieed ló libro xtuny Jeremías, ro rasetlaa de buñ ni gop balory, ni buny guantary né ni gop esperanza.