Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Isaías

Ro rasaló Isaías

Bisuidy xí profecías nap libro de Isaías, gon ximod guirá ni rasetlani racnéni lóono né ximod rabexani ni gac ló dzú ni sietra.