Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Filemón

Ro rasaló Filemón

Bisuidy xigony apóstol Pablo gonabbu ximigbu Filemón nacacuent né natudy scásiʼ ni buny Onésimo láabu.