Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Eclesiastés

Ro rasaló Eclesiastés

Chop tzón diitz ni rasetlaa ximod nac Eclesiastés, toib libro ni ralitz lóono ximod guibanyno goxtiguie.