Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Lamentaciones

Ro rasaló Lamentaciones

Chop tzón diitz ni rasetlaa libro reʼ ximod nga goyoʼ nabann buñ por ni gosacloyibu né esperanza ni rasetlaa libro xtuny Lamentaciones.