Programa xtuny samblia de circuit 2020-2021 (ro guidxin toib herman de Betel)

Bibiʼ programa xtuny samblia reʼ, ro sieed discurs ni coʼ herman de Betel. Tema xtuny samblia reʼ laa «Colguibaladx por Jehová».

«Colguibaladx por Jehová»

Programa par rosil né par godzu xtuny samblia de circuit ro guidxin toib herman de Betel.

Bicaʼ ximod rarexa galrranabdiitz ni sieed reʼ

Guirá galrranabdiitz reʼ sarexani ló samblia.