Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 6

¿Ximod racné lóodo guidzakdo xhermando?

¿Ximod racné lóodo guidzakdo xhermando?

Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Testigos xtuny Jehová diti rony faldo reunión ná radudydo lainy guixtaʼ o ná cayacgoluʼ guié. ¿Xigony nigolú ronydo xtem por tzódo guiguaʼdo toibsi né xhermando ná racalódo galnagan o ná cadzagdo ni goyoʼdo dxiin?

Racnéni lóodo guisacdo sacró. Pablo goníbu que raquiin guidopno, órni bicaʼbu diitzreʼ: «Guibino saʼno» (Hebreos 10:24). Diitzreʼ rarexani que non «guimbutzaayno saʼdo». Modreʼ xtiitz Pablo rony animarni lóodo tzódo ló galrasaʼ por stipnés. Órni rimbutzaaydo xhermando, raduidydo cuent que tipnésyibu cualó galnagan xomod lóodo, né mod ni gosacloyibu labúu sacnéni lóodo.

Racnéni lóodo gapdo ximigdxindo. Órni rioʼdo ro radopdo, buñ ni riée né lóodo diti cualquiersi buñ layibu, portín layibu nacyibu ximigdxindo. Láaca radopdo stoib ór, órni ronydo toib galnakit. ¿Ximod racnéni lóodo? Rasuidyni lóodo que cada toibdo rasacdo né láani ronyni que gandxiʼdo saʼdo más. Né órni xhermando racaló galnagan ni maca racnédo layibu portín ximigdxindo saʼdo (Proverbios 17:17). Órni rooynédo diitz guirá xhermando, raslooydo que «rioʼdo ló galrrasaʼ por saʼdo» (1 Corintios 12:25, 26).

Rony animardo looy guiyopylo ximiglo lad buñ ni rony ni ná Dios. Sadzelo buñ de clas cú lad testigos xtuny Jehová. Diti guiduidylo lagary que xitcal guicaa looy par diti tzélo reunión.

  • ¿Xigony raquiin guidopdo né xhermando?

  • ¿Pu dzú labúu tzélo ro radopdo par labúu guimbulo xhermando?