Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 3

¿Ximod bireʼ loguiaʼ ni rasuidy la Biblia?

¿Ximod bireʼ loguiaʼ ni rasuidy la Biblia?

Ni Bisuidy ni ná la Biblia íz 1870

Primer revista ni bireʼ La Atalaya (1879)

La Atalaya ló xtzúno

La Biblia goní que órni ñaity Jesús, lad guirá buñ ni racanal láabu sareʼ mextra falz ni naxiin ni nigolú ná Xtiitz Dios (Hechos 20:29, 30). Godudy dzú ngú ni góc. Mextra falz bigotzyibu ni Jesús bisuidy né ni rasuidy buñgudxlio, modreʼ golainy religión ni ralooypani cayony xinés (2 Timoteo 4:3, 4). ¿Xigony nadip rac xtiitzdo que mod riendo la Biblia xinésni?

Bidxin ór Jehová rabeʼ loguiaʼ ni nigolú. Dios goní que ló dzú ni ma guidubylagá «galnann ni nac xinésni sanísni» (Daniel 12:4). Ló íz 1870, tipnés buñ ni cayopy guieen xí láani ngú ni nigolú, biduidy cuent que xidal ni rasuidy religión ni goyoʼ ló dzúcu diti sieetni ló la Biblia. Ngú buny que biyopyibu ni nigolú rasuidy la Biblia, né Jehová bisiab xilaay ronoʼyibu par labúu bieenyibu xí ni ná la Biblia.

Buñ ni natzaay xcalnabany nanoy bisuidy la Biblia. Tipnés buñ ni Bisuidy ni ná la Biblia, xomod góc laa testigos xtuny Jehová dzúcu, biquiinyibu toib mod ni raquiindo dada ló naareʼ. Modreʼ bunyibu láani: órni radzelyibu toib texto nagann, rayopyibu stipnés textos par gacné guientzaayibu láani, né órni ma bieenyibu xinés ni ná la Biblia racaʼyibu láani ló guiich. Modreʼ biduidyibu lagary la Biblia naniʼni stip láani, goleʼyibu loguiaʼ ximod laa Dios né xí ngú Gobierno xtunybu, xí raniiny gonybu par buñ né par Gudxlio, xí rac né buñ ni ma goity né xí ni gony Dios par buñ ni ma goity. Ni layibu bidzelyibu xí ni rasuidy la Biblia gocnéni nareʼyibu ló crenys falz né guirá cós yox ni rony buñ (Juan 8:31, 32).

Ló íz 1879, biduidyibu cuent que ma bidxin ór guiniʼyibu ni nigolú ló guidopynac Gudxlio. Íz cuca gosaló goleʼyibu revista ni laa: La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová, ni rakiʼsdo dada ló naareʼ. Nigoreʼ rasuidydo buñ ni ná la Biblia ló chopgayoʼ cuarent gudxrop né ló más de gatzgayoʼ cincuent diitz. ¡Diti ma goyoʼ dzú goyoʼ xiroʼ galnann xomod ló naareʼ!

  • Órni goity Jesús, ¿xí góc né galrrasuidy ni sieed ló Biblia?

  • ¿Ximod goleʼdo loguiaʼ guirá ni rasuidy Xtiitz Dios?