Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 84

Jesús gosaa ló nís

Jesús gosaa ló nís

Jesús labúu bisial buñguitz né dada golísbu gueʼet. Láaca labúu bichocbu xfuers buroʼ né guié. Después ni goyeebu goninébu Bixiosbu laidy dainy, bibiʼbu niis ronoʼ nisdaʼ de Galilea né bibiʼbu ximod calopy toib buroʼdant lagarycu. Xpiimbu noʼ lainy bark né cayopyibu mod par diti guiguichyibu lainy nisdaʼ. Ór cú Jesús bietj laidy dainycu né gosaabu ló nís né goyeebu niis ronoʼ bark ronoʼ xpiimbu. Órni xpiimbu bibiʼ toib buñ casaa ló nís, nigolú bidzuibyibu. Per Jesús góoch layibu: «Naʼ ndeʼ, diti guidzuibyto».

Pedro goniʼ: «Señor, pal naclo Jesús, gorudx naʼ guieela ronoʼlo». Jesús góoch láabu: «¡Godaʼ!». Ór cú Pedro bietj lainy bark né gosaabu ló nís par guidxinbu ronoʼ Jesús ná cayac buroʼdant. Per órni ma cadxinbu ronoʼ Jesús, bibiʼbu buroʼdantcu né bidzuibybu. Né gosaló biguichbu lainy nisdaʼ, órcuca bicaʼbu rudx scareʼ: «¡Señor, bilaa naʼ!». Jesús gonás ñabu né goniʼ: «¿Xigony diti goplo confianz? ¿Xí diti naplo fe la?».

Jesús né Pedro biaʼpyibu lainy bark né órcuca golés buroʼdantcu. Xpensarylo ¿ximod gosac guirá xpiimbu? Layibu goniʼyibu: «Nigolú naclo Xiin Dios».

Diti orcúsi biscueʼsbu buroʼdant. Láaca goyoʼ stoib dzú, órni Jesús né xpiin seeyibu lainy bark stiplad nisdaʼcu, gonás bacaʼal Jesús lainy bark cú. Órni natiasybu gosaló toib buroʼdant né guié. Xcuann nisdaʼ cuáni cueʼ bark ni noʼyibu lainy né gosaló goyoʼ nís lainyni. Xpiimbu bicuany láabu né bicaʼyibu rudx: «¡Mextra saityno reʼ! ¡Gocné lóodo!». Jesús biás né gochbu nisdaʼ: «¡Dzúsi! ¡Golés!». Órcuca buroʼ né nisdaʼ goyoʼ dzú. Ór cú Jesús gonabdiitz xpiin: «¿Diti napto fe la?». Layibu gochyibu saʼyibu: «¡Dada buroʼ né nisdaʼ rasob láabu!». Xpiimbu biduidy cuent que pal napyibu confianz lóo Jesús diti non nadzuibyibu xitcal.

«Pu lagary ñoʼya pal diti ñapa fe. ¿Labúu nabiʼya xcalrronladx Jehová ló gudxlio ronoʼ buñ ni nabany la?» (Salmo 27:13).