Nosi xhoon buñ bilaa órni góc guiérodann, per diti xidzú íz bidxin gocyibu xidalguixo buñ. Abrahán gool 352 íz de goló biab guiérodann cú ló Gudxlio. Guisuidyno ximod Dios buny ni goníbu que Abrahán tzó toib xiin ni gac laa Isaac. De guirop xiin Isaac Dios golú Jacob.

Jacob gop toib family rodann, goyoʼ doce xiin buñguieeu né láaca tipnés buñgonaʼ. Chii xiin Jacob bianladxyibu buchbu ni más mbioxhlasien ni góc laa José, né bitoʼyibu José par ñoʼ xan xomandary egipcios. Más xidzú José bidxin góc toib buñnan ni buny mandary Egipto. Órni bieed toib galsii, José goloʼ prueby a guirá buch par labúu ñanbu pal layibu ma bisian mod nac. Bidxin dzú guirá xfamily Jacob ni góc laa israelitas bidxinyibu Egipto. Guirá ndeʼ gocni órni ma godudy 290 íz de goló gool Abrahán.

Guirá dzú ni bibany israelitas lainy gudx Egipto gocni 215 íz. Órni goity José goyoʼyibu xan xomandary Faraón. Godudy xidal íz né Moisés gool, ór cú Dios biquiin láabu par goleʼ guirá israelitas xan xomandary guirá buñreʼ. Pal ragabno guirá íz reʼ rasaʼni 857 íz de historia ló Midid CHOP.