Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 6

Golexatzay guirá textos

Golexatzay guirá textos

Juan 10:33-36

NI RAQUIIN GONYLO: Órni goʼol lo toib texto nír golexatzay láani ór cú cuéxalo stoib punto. Cuá cuidad que buñ ni cacadiag looy guienyibu ximod radzak texto ni cayoʼol lo né ni nainy looy guisuidylo layibu.

XIMOD GONYLO LÁANI:

  • Bisetlaa tipnés diitz ni más rareʼ loguiaʼ. Después ni goʼol lo toib texto, goleʼ loguiaʼ tipnés diitz ni radzak né ni nainy looy guieen buñ. Labúu gonylo ndeʼ órni raniʼlo xidal buelt diitz ni rareʼ loguiaʼ o labúu gonylo toib galrranabdiitz ni gacné layibu guienyibu ximod radzakni.

  • Goleʼ loguiaʼ puntos ni nainy looy que stipnés guisetnaladx. Pal goʼol lo toib texto goniʼ xigony goʼol lo láani, después golexa ximod radzakni né diitz ni rareʼ loguiaʼ ló texto reʼ.

  • Golexa láani nayadit. Diti guisetlalo stipnés cós ni diti radzak né tema ni caniʼlo. Gon xi láani ma nan buñ né xí cós raquiin guisuidyralo layibu par guientzaayibu láani.