Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

¿Xigony radudy Dios lagary tzoʼ galrrioʼob?

¿Xigony radudy Dios lagary tzoʼ galrrioʼob?

Xidal buñ ranabdiitz xigony nogoluʼ galrrianladx né galrrioʼob ló Gudxlio. Ló la Biblia radzelno xigony nacni scú, né radudyni esperanza lóono.