Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Nicopyga ni bireʼ ló samblia

Órni ma bilox tipdzú de samblia de tzón govitz, labúu guiquichñalo ló dzú ni ma bilox, par guibiʼlo o guilitlo ni bireʼ ló samblia dzúcu.

 

RADZAʼ MOD RIENNI
Rienni xomod cuadriyen
Lista

Dzú 2

Ni labúu guisudi ló la Biblia

Dzú 3