Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 120-134

«Xcalrracnéya sieedni de Jehová»

«Xcalrracnéya sieedni de Jehová»

Salmos 120 a 134 laani Canción ni roʼol buñ órni Racaa dainy. Noʼ xidal buñ ni ná que israelitas bíil láani órni goyeeyibu Jerusalén par gonyibu lanii de tzón govitz ni góc guirá íz, Jerusalén goyoʼni laidy dainy ni góc laa Judá.

Jehová ran né rap lóono xomod:

121:3-8

  • toib buñ ni naní rioʼ ran xilieen

  • toib balaa

  • toib soldad ni diti rasian xcompañer