Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Septiembre de 2016

12-18 de septiembre

SALMOS 120-134

12-18 de septiembre
 • Canción 33 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Xcalrracnéya sieedni de Jehová» (10 mins.):

  • Sl 121:1, 2. Ni lóono nanno que Jehová Bisaʼ guiráxadit cós raduidyni confianz lóono (w04-S 15/12 pág. 12 párr. 3).

  • Sl 121:3, 4. Puextca noʼ Jehová par gacnébu buñ ni rony ni nábu (w04-S 15/12 pág. 12 párr. 4).

  • Sl 121:5-8. Jehová dipa sasian Salaa xcudx (w04-S 15/12 pág. 13 párrs. 5-7).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 123:2. ¿Xí rasuidyno de «bisaló buñ ni rabiʼ ña xpixuan»? (w06-S 1/9 pág. 15 párr. 4).

  • Sl 133:1-3. ¿Xí rasuidyno ló salmo reʼ? (w06-S 1/9 pág. 16 párr. 3).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 127:1–129:8

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): Página 1 xtuny wp16.5-S. Bislooy ximod guicapylo toib buñ ni cadzuitz.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Página 1 xtuny wp16.5-S. Biruʼ buñ tzee reunión.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 8, párr. 6. Gocné buñ ni casuidylo gonybu pensary ximod labúu guisobbu guirá ni cayenbu.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 114

 • Jehová ma gocnégoluʼ naʼ (15 mins.): Goloʼ video ni laa, Jehová ma gocnégoluʼ naʼ (goyee ló jw.org, ro ná DE LÓODO > NI RONYDO). Maca gonabdiitz: ¿Ximod gocné né bisialdó Jehová xcalnabany Crystal? ¿Xí ronybu órni ritzanló pensary ni rabeʼgan láabu? ¿Ximod racné video reʼ looy?

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 9 párrs. 1-3apéndice págs. 218-219

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 111 né guinabno lóo Jehová