Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Septiembre de 2016

5-11 de septiembre

SALMO 119

5-11 de septiembre
 • Canción 48 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Saano ló xiley Jehová» (10 mins.):

  • Sl 119:1-8. Par guibanyno goxtiguie raquiin saano ló xiley Dios (w05-S 15/4 pág. 10 párrs. 3, 4).

  • Sl 119:33-40. Xtiitz Dios raduidy balory lóono par guicalóno nitisi galnagan laʼga nabanyno (w05-S 15/4 pág. 12 párr. 12).

  • Sl 119:41-48. Pal nantzayno ni ná Xtiitz Dios ngú saduidy confianz lóono guinino xtiitzbu (w05-S 15/4 pág. 13 párrs. 13, 14).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 119:71. Órni racalóno galnagan ¿ximod racnéni lóono? (w06-S 1/9 pág. 14 párr. 4).

  • Sl 119:96. ¿Xí raduidy diitz texto reʼ? (w06-S 1/9 pág. 14 párr. 5).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 119:73-93

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Gonab herman guicaʼ ló guiich ximod guininéyibu buñ.

MOD NON GUIBANYNO