Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS SEPTIEMBRE 2016

26 de septiembre a 2 de octubre

SALMOS 142-150

26 de septiembre a 2 de octubre
 • Canción 134 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Jehová nirodanbu né non gonyxirogoluʼ buñ láabu» (10 mins.):

  • Sl 145:1-9. Xcalnadip Jehová dipa radopyni (w04-S 15/1 pág. 10 párrs. 3, 4; pág. 11 párrs. 7, 8; pág. 14 párrs. 20, 21; pág. 15 párr. 2).

  • Sl 145:10-13. Buñ ni rony ni ná Jehová ronyxiroʼ láabu (w04-S 15/1 pág. 16 párrs. 3-6).

  • Sl 145:14-16. Jehová ran né racné buñ ni diti rasian láabu (w04-S 15/1 págs. 17, 18 párrs. 10-14).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Sl 143:8. ¿Ximod racné texto reʼ lóono guibanyno guirá dzú par gonyxiroʼno Dios? (w10-S 15/1 pág. 21 párrs. 1, 2).

  • Sl 150:6. ¿Xí rony mandary último versículo reʼ gonyno? (it-1-S pág. 361, párr. 5).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Sl 145:1-21

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Primer buelt ni gooyno diitz né toib buñ (2 mins. o menos): 1Pe 5:7. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ.

 • Órni guibiguetno (4 mins. o menos): Sl 37:9-11. Guiquiinno la Biblia órni guisuidyno buñ.

 • Rasuidyno buñ (6 mins. o menos): fg lesiony 9 párr. 3. Gocné buñ ni casuidylo gonybu pensary ximod labúu guisobbu guirá ni cayenbu.

MOD NON GUIBANYNO