Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

6-12 de noviembre

AMÓS 1-9

6-12 de noviembre
 • Canción 60 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Colguiyopy Jehová, né colguibany» (10 mins.)

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Amós].

  • Am 5:4, 6. Non guimbuno Jehová né gonyno ni nábu (w04-S 15/11 pág. 24 párr. 20).

  • Am 5:14, 15. Non guianladxno ni rianladx Jehová né gandxiʼno ni nadxiʼ Jehová (jd-S págs. 90, 91 párrs. 16, 17).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • Am 2:12. ¿Ximod guisobno ni ná versículo? (w07-S 1/10 pág. 14 párr. 8).

  • Am 8:1, 2. ¿Xí raduidy diitz «toib dzoim ni noʼ cuánnax lainy ni racá ló verano»? (w07-S 1/10 pág. 14 párr. 6).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) Am 4:1-13.

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ né cueʼyibu láani ro ná, «Ximod labúu guininéno buñ». Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni.

MOD NON GUIBANYNO