Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN MOD NABANYNO NÉ MOD RONYNO XCHIIN DIOS MAY 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMOS 26-33

Guinabno balory a Jehová

Guinabno balory a Jehová

David bisetnaladxbu ximod Jehová bilaa láabu né ndeʼ gocné láabu

27:1-3

  • Órni David góc mbioxhlas Jehová bilaa láabu de toib betz.

  • Jehová gocné David par labúu bigaitybu toib ós né modreʼ labúu bilaabu xilieen xtunybu.

  • Jehová goyoʼ né David órni bigaitybu Goliat.

¿Xí labúu gacné lóono par gapno balory xomod David?

27:4, 7, 11

  • Guinabno lóo Jehová.

  • Guinino xtiitz Dios.

  • Diti gony faltno reunión.

  • Guisuidyno xquiichno toibno láaca né xfamilno.

  • Gacnéno stipnés.

  • Guisetnaladxno ximod ma gocné Jehová lóono ló dzú ni see.