Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

¿Ma caquiinlo JW Library la?

¿Ma caquiinlo JW Library la?

Aplicación JW Library nacni toib programa ro labúu guilitlo la Biblia o stipnés guiich scásiʼ, láaca labúu guilitlo video né grabación ló celular, tableta o computadora.

XIMOD LABÚU GAPLO LÁANI Goyoʼ ló Internet, goyee lagary ronoʼ aplicaciones né bilit JW Library. Aplicación reʼ noʼni par nitisi clas celular o tableta. Órni ma noʼlo ló Internet, bixal aplicación reʼ né golú xi guiich nainy looy guilitlo. Pal diti naplo Internet labúu guiquiinlo Internet xtuny Salón o stoib lagary ronoʼ Internet. Órni ma bilitlo toib guiich o nitisi cós ma diti raquiin gaplo Internet par guiquiinlo láani. Aplicación reʼ rioʼ ór rac actualizarni por ngú non tzoʼlo ló Internet par gac actualizarni.

XIGONY NON GAPLO LÁANI JW Library raquiingoluʼni par guisuidylo toiblo né par guiquiinlo láani ló reunión. Láaca raquiingoluʼni par guininélo buñ xtiitz Dios rotísi lagary ro seelo.