Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | JEREMÍAS 12-16

Israelitas bialadxyibu Jehová

Israelitas bialadxyibu Jehová

Dios bixel Jeremías ñony toib cós nigolú nagan ni bislooy ximod Jehová nabeʼ Judá né Jerusalén tiplad portín gocyibu buñ farmay né buñ nayaʼ.

Jeremías gosiʼ toib bayoʼol

13:1, 2

  • Jeremías bixiʼ toib bayoʼol lainy, ndeʼ biduidy diitz ximod Jehová bidzakbu xcudxbu.

Jeremías goysan bayoʼol cú guʼuc Éufrates

13:3-5

  • Bicachlanbu láani cueʼ toib guielaa né bibiguetbu gudx Jerusalén.

Jeremías goyca bayoʼol cú guʼuc Éufrates

13:6, 7

  • Órni bidxinbu cú bayoʼol cú ma biooxni.

Órni Jeremías bibiguet gudx Jerusalén Jehová góoch láabu xí biduidy diitz ni bunybu

13:8-11

  • Ralooypani dxiin xilaʼsi buny Jeremías, per modreʼ Jehová biyopybu mod nascochbu xcalnabany xcudxbu.